top of page

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS

 

INFORMACIÓ DE LA COMPANYIA
PLÀSTICS RAER, SA, amb domicili a Avda. Sant Julià 101-111 (Polígon Industrial Congost), 08403 Granollers (Barcelona, Espanya), i amb CIF A08845729

Registre Mercantil de la Província de Barcelona, Tom 22524, Foli 37, Full B38604, Inscripció Cinquena

OBJECTE
Les presents Condicions Generals d'Accés (les "Condicions d'Accés") regulen l'accés i l'ús per part de qualsevol persona (l'usuari) de les pàgines que integren el domini web http://www.plasticosraer.es (la " pàgina web"), propietat de PLÀSTICS RAER, SA ("RAER"), així com els continguts i serveis que s'hi inclouen.

L'accés a aquesta pàgina web o el seu ús per l'usuari implica necessàriament, i sense reserves, el sotmetiment i l'acceptació de les Condicions d'Accés. Per tant, es recomana que l'usuari les llegeixi de manera atenta i detinguda cada cop que vulgui entrar a la pàgina web de RAER.

RAER es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les Condicions d'Accés i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web .

ACCÉS A LA PÀGINA WEB
L'usuari accedeix a la pàgina web sota la seva responsabilitat exclusiva. Els continguts i els serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d'informació sobre les activitats desenvolupades per RAER.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina web corresponen en exclusiva a RAER, llevat que s'hi especifiqui el contrari. Tot ús o explotació diferents de l'anterior necessitaran una autorització prèvia i per escrit de RAER. En concret, es prohibeix a l'usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts inclosos a la pàgina web sense l'autorització prèvia i per escrit de RAER .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de RAER. Això no obstant, es comunica que, en el cas que RAER sol·liciti dades personals, s'informarà degudament l'usuari d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, s'informa que en accedir a la pàgina web o utilitzar-la, RAER està en disposició de poder obtenir les dades personals de l'usuari següents: el tipus de navegador d'Internet i el sistema operatiu, l'adreça IP des de la qual es connecta l'usuari i la data i hora de connexió. Com que algunes d'aquestes dades us poden arribar a identificar, se us informa que seran tractades per RAER amb la finalitat única i exclusiva de perfeccionar la seva connexió a la pàgina web. Respecte al tractament de dades personals, es prega consultar la nostra política de privadesa.

ENLLAÇOS
Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL ("Enllaços") a la pàgina web, haurà de ser autoritzat per RAER, havent d'establir-se l'enllaç a tot cas a la pàgina inicial.

RAER vol aclarir que els enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen únicament una finalitat orientativa, i el seu objecte és posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que puguin ser del seu interès.

RAER revisa el contingut que s'ofereix als Enllaços amb regularitat. Això no obstant, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. Per això es prega que, en cas que qualsevol usuari o tercer observi que aquests Enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic, o que siguin susceptibles d'incitar a la violència oa la discriminació per raons sexuals, ideològiques , religioses o racials, ho posi al nostre coneixement a través de l'adreça de correu info@plasticosraer.es.

Al marge del que disposa legalment, RAER declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present en accedir a aquests enllaços o en utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (hardware i software) de lusuari.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Aquestes Condicions d'accés queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol.

Per a qualsevol consulta també podeu contactar amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic: info@plasticosraer.es

bottom of page