top of page

PRODUCTES BIOCOMPOSTABLES

Oferim tot tipus de productes BIOCOMPOSTABLES per a qualsevol sector des del clínic o cosmètic al d'alimentació o industrial, amb productes la filosofia dels quals és el màxim respecte pel medi ambient, reutilitzant desfeta orgànica, passant a 0,0% plàstic i millorant les prestacions per equiparar-los amb els envasos actuals, sempre amb certificat de biodegradabilitat i no toxicitat a final de vida. Un concepte de la terra a la terra, fent que les nostres accions impactin d'una manera positiva al nostre planeta.

DESCARREGAR CATÀLEG

Cuidant el Planeta de tots

Raer busca sempre aquells productes BIO que compleixin els següents paràmetres:

- No s'utilitzaran camps destinats a la producció d'aliments, només s'utilitzarà la desfeta que produeixin donant valor al producte i ajudant el pagès.

- Tots els productes han de ser biocompostables i no tòxics a final de vida (certificat).

- Mitigar l'empremta de carboni del procés productiu plantant arbres a zones desforestades (1 arbre per cada 1500 ampolles i/o 9500 taps).

- Tots els productes han de ser rentables i reutilitzables.

bottom of page